Naučna predavanja

Serijal naučnih predavanja
Be
č 2007-2012.godine

Tragom znanja je serijal predavanja koji aktivisti IPM-a od 2007. godine organizuju za članove bh. udruženja sa ciljem prenošenja aktuelnih saznanja i dostignuća kao i aktivnog savjetovanja tokom redavanja čime se uopšteno teži...

Opširnije: Naučna predavanja