Tragom znanja

Serijal naučnih predavanja
Be
č 2007-2012.godine„Tragom znanja“ je serijal predavanja koji aktivisti IPM-a od 2007. godine organizuju za članove bh. udruženja sa ciljem prenošenja aktuelnih saznanja i
dostignuća kao i aktivnog savjetovanja tokom predavanja čime se uopšteno teži ...

Opširnije: Tragom znanja